ติดต่อเรา

Tel :  02-7268000
Fax : 02-7268266-9

อีเมล์
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 08.00-17.00 น.

 • Facebook Social Icon

ที่อยู่ : 107/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ

       เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

© 2018 by Pneumax Co.,Ltd

Modicon Easy

M200 / M100 PLC

Features

Modicon Easy M200 logic controllers are part of the Easy line, the essential automation & control products from a worldwide leader.

When just enough is just right!

Fit for purpose products

 • Just enough I/Os: removable terminal blocks

 • Relay and transistor outputs

 • Flexible I/Os, 2 cartridges, and up to 4 expansions

 • Ethernet and serial line ports

 • Micro-SD card slot and USB port

 • PTO performance that fit your machine

Easiness

 • Easy to set up and program: programming, visualization, and commissioning handled in just one intuitive software (free download ; no training required)

 • Easy to test and debug: standard USB Mini-B port, USB powerless download

 • Easy to maintain and update with its removable terminal block, micro SD memory card (fast duplication...)

 • Run/stop switch

Robustness

 • Inputs protected against overvoltage

 • Transistor outputs protected against short circuit

 • DC power supply protected against reverse polarity

 • High insulation / EMC level

 • IP20 protection level