top of page

XVG Tower Light

XVG Tower Light พร้อมใช้งาน ขนาด Ø 60 มม.

แหล่งจ่ายไฟ 24 VAC/DC แบบแสงต่อเนื่อง (Steady Light)

คุณสมบัติเด่น

  • ขนาด 60 มม. มีให้เลือก 2,3 หรือ 4 ชั้น ตามการใช้งาน

  • รองรับแหล่งจ่ายไฟแบบ 24 VAC/DC

  • ด้วยเทคโนโลยี Clear Lens (เลนส์ใส) ทำให้มองเห็นชัดเจน 360 องศา
    และช่วยให้มองแยกระหว่างไฟติดหรือไฟดับได้เป็นอย่างดี

  • หลอด LED คุณภาพดี ใช้งานทนทาน ไฟสว่างชัดเจน

  • มีรุ่นขาพับได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วเวลาเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

bottom of page